wtorek, 3 marca 2009

Ozi stary byk

Ozonowi stuknęło 6 lat

Było frisbeeByła szczudlara


Postanowiła pozbyć się ostatnich oznak zimy organoleptycznie


Była piłkaByły ptaki ;)

Było węszenie
Był atak labo-kluchy na Jopkę

Było pozowanie


hyhy


Iiii...